Pojęcie pozycjonowania i promocji na twojej stronie www i w sklepie internetowym

Głównym zadaniem dla firm jest tworzenie produktów, z których każdy zawiera zestaw korzyści pożądanych przez określonych konsumentów docelowych oraz wskazanie i wyróżnienie cech oferty tak, ażeby była ona bardziej atrakcyjna od oferowanych przez firmy konkurencyjne. Konsumenci mają ograniczone możliwości percepcyjne. Poza tym nie są też w stanie dotrzeć do wszystkich istotnych informacji na temat dostępnych produktów, aby je przeanalizować i dokonać w pełni świadomego wyboru najbardziej odpowiedniej dla nich oferty.

Kilka słów wstępu o pozycjonowaniu w Google

Konsumenci nie wybierają produktów i marek, które są obiektywnie najlepsze. Wybierają te, które są przez nich subiektywnie postrzegane jako marki czy produkty lepsze od innych z uwagi na jedną lub kilka wybranych cech. Ażeby produkt był wybrany przez konsumentów, musi on być przez nich postrzegany jako posiadający cechy najbardziej dla nich istotne bądź w najlepszym stopniu odpowiadający ich aspiracjom oraz możliwościom nabywczym.

Pozycjonowanie to akt projektowania oferty i wizerunku firmy, którego głównym celem jest zajęcie wyróżniającego się miejsca w świadomości klientów tworzących określony rynek docelowy[1].

Przykładowy proces pozycjonowania firmy na rynku może obejmować takie etapy, jak:

  • identyfikacja konkurencji;
  • ustalenie cech, przez których pryzmat konsumenci postrzegają produkty firmy na danym rynku;
  • określenie pozycji rynkowej produktów konkurencyjnych firm;
  • analiza postępowania konsumentów;
  • wybór optymalnej pozycji rynkowej dla produktów firmy;
  • podjęcie działań służących uplasowaniu firmy na rynku w świadomości potencjalnych klientów;
  • monitorowanie wybranej firmy po to, aby móc korygować działania marketingowe, służące osiągnięciu optymalnego miejsca w świadomości docelowych konsumentów[2].

Należy dodać, że preferencje, oczekiwania oraz sposób postrzegania produktów/marek przez konsumentów ulegają nieustannej zmianie. Pojawiają się na rynku kolejne innowacyjne produkty, technologie, które zmieniają sposoby zaspokajania określonych potrzeb, a ponadto kryteria brane pod uwagę przez konsumentów przy ocenie oraz wyborze produktów.

 

[1] P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1999, s. 333-334.

[2] Ibidem, s. 334-335.

Kilka słów o promocji marki w Google

Tak więc, pozycjonowanie należy do najbardziej istotnej możliwości rozwoju sklepu internetowego i jego zaistnienia w sieci. W związku z tym, że jest ono dość łatwe, pozwala na pozyskanie ruchu bezpośrednio z wyszukiwarki na konkretne frazy kluczowe. Oznacza to dla przykładu taką sytuację, w której użytkownik wpisujący nazwę konkretnego produktu w wyszukiwarce, widzi lin do niego w naszym sklepie. Co prawda jest to niezwykle długotrwałe działanie, w związku z czym efekty nie nastąpią z dnia na dzień. 

Termin „promocja” oznacza oddziaływanie na nabywców w celu skłonienia ich do postępowania zgodnego z intencjami nadawcy. Oczywiście na nabywcę musi oddziaływać również sam produkt, jego cena i fakt jego umieszczania w punkcie sprzedaży. Promocja rozumiana bywa więc jako komunikowanie się z nabywcami. Pozwala ona na dostarczanie im informacji o aktualnej ofercie i zachęca ich do kupowania oferowanych produktów, wskazując na korzyści, których są one nośnikami. Stanowi więc ona impuls do konkretnych zachowań rynkowych, które spełniają rolę odpowiedzi nabywców na adresowane do nich przesłanie[1].

 

[1] K. Białecki, Instrumenty marketingu, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2006, s. 220-223.

Zapoznaj się z ofertą na SEO !