Ochrona danych osobowych w sklepie Internetowym

W każdej firmie, niezależnie od jej rodzaju istnieje ochrona danych osobowych. Podobnie rzecz wygląda w przypadku sklepu internetowego. Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Kluczowe do zrozumienia istoty ochrony danych osobowych jest poprawne posługiwanie się pojęciem ich przetwarzania.

Polityka Prywatności w sklepie Internetowym

Poprzez przetwarzanie danych osobowych można rozumieć operacje wykonywane na tych danych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie oraz usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Przetwarzanie danych polega więc na dokonywaniu wszelkich czynności faktycznych na danych osobowych . W sklepie klauzula dotycząca ochrony danych osobowych dotyczy wyrażenia obowiązkowej zgody przez klienta na podanie swoich danych w celu przesłania mu zamówionego towaru. Bez tych informacji nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia. Składając zamówienie w sklepie klient powinien zarejestrować się, złożyć zamówienie i podać swoje dane osobowe, celem wysłania mu złożonego zamówienia. Administrator strony internetowej sklepu zadbał o to, ażeby wszelkie dane klienta były poufne i nie wysyłane do innych firm, celem zidentyfikowania owego klienta. Zaakceptowanie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych skutkuje tym, że mogą być one dostępne i wykorzystywane jedynie przez osobę zarządzającą sklepem.

Skorzystaj z Naszej Wyjątkowej Promocji na sklep!