Pozycjonowanie w Google czyli SEO sklepu internetowego

Pojęcie „audyt” związane jest z jawnym prezentowaniem kont danej organizacji przez publiczne ich czytanie donośnym głosem. Audytorem była osoba z publiczności, która miała za zadanie uważnie słuchać w czasie czytania kont, ażeby później wyrazić niezależną opinię. Do XV wieku audyt jako dyscyplina zajmował się organami władzy i rodzinami dostojników. W tamtych czasach audytorzy byli wyznaczani bądź wybierani prze ogół społeczności i oczekiwano od nich kompetencji oraz umiejętności wykrywania nadużyć, błędów i oszustw.

Kilka słów o audycie SEO w sklepie internetowym

W naszym kraju wyróżnia się zwykle takie rodzaje audytów, jak: audyt informatyczny, audyt finansowy i audyt operacyjny. Z uwagi na fakt, że wszystkie transakcje gospodarcze mogą być obecnie rejestrowane, przetwarzane oraz przesyłane w formie elektronicznej, istnieje wielkie niebezpieczeństwo utraty ważnych informacji z różnych przyczyn, np. oszustwa bądź zwykłej pomyłki.  Audyt informatyczny ma istotne znaczenie w obecnych czasach, albowiem koszty błędów oraz nieprawidłowości wynikających z braku kontroli systemów informatycznych mogą być wysokie. W parze z szerokim zastosowaniem nowych technologii idą zagrożenia informatyczne, których rezultatem może być zniszczenie baz danych, utrata cennych zasobów, w tym sprzętu, oprogramowania i kluczowych specjalistów, ujawnienie danych osobowych, brak kontroli wykorzystania komputerów w firmie, a także podejmowanie błędnych decyzji z powodu braku bądź zafałszowania informacji wyjściowych oraz oszustw.  Opisywany audyt ma za zadanie zapewnienie utrzymania wiarygodności, integralności, poufności oraz dostępności danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Systemy informatyczne są więc dla audytora wewnętrznego zarówno obiektami audytu, jak i narzędziem pracy .

Rodzaje audytów SEO w sklepie internetowym

Audyt finansowy dotyczy oceny sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami rewizji finansowej. Audytor wydaje opinię o wiarygodności sprawozdania finansowego. Powinien on ocenić zgodność informacji podawanych w sprawozdaniu z dokumentacją źródłową. Ma on zapewnić, że sprawozdanie finansowe jest kompletne, właściwie sporządzone, transakcje są udokumentowane i zgodne z prawem, a działalność prowadzona oszczędnie, wydajnie oraz skutecznie. Tak więc, celem audytu finansowego jest uzyskanie pewności, że sprawozdania finansowe są poprawne, kompletne i zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, transakcje były przeprowadzone prawidłowo, wszelkie działania zostały zrealizowane w sposób oszczędny, wydajny i skuteczny[1].

Audyt operacyjny obejmuje natomiast badanie oszczędności, wydajności i skuteczności systemów oraz jednostek organizacyjnych. Do zakresu audytu operacyjnego należy także ocena efektywności zarządzania. Ażeby ocenić oszczędność i wydajność audytu, bada się relacje pomiędzy wynikami, a kosztami. Może to być też porównanie czasu realizacji zadania z harmonogramem

 

[1] H. Szymańska, Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: T. Kiziukiewicz, red, Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2007, s. 26-27.

Optymalizacja SEO w sklepie internetowym

Audyt SEO sklepu internetowego to usługa mająca za zadanie zebranie w jednym dokumencie różnego rodzaju zalecenia, uwagi oraz porady dla strony internetowej, w której przeprowadzany jest opisywany audyt. Zebrane w tym audycie rekomendacje są wdrażane przez programistów, redaktorów i przez inne powiązane z tą stroną osoby. Audyt SEO skupia się przede wszystkim na przejrzeniu technicznych parametrów, stanu optymalizacji, możliwości poprawienia treści czy kodu, a także wyszukania zarówno obecnych problemów, jak i problemów, jakie mogą pojawić się w przyszłości.
Decydując się na wykonanie audytu z pewnością osiągniemy korzyści, zwłaszcza jeśli chodzi o wygląd strony pod kątem wyszukania jej w Internecie przez klientów oraz dostosowania do promowania oferowanych produktów czy usług. Niemniej należy podkreślić, że strona techniczna nie jest najważniejsza. Dzięki audytowi przeprowadzanemu w profesjonalny sposób możliwa jest dogłębna analiza treści strony wraz z podstronami oraz dalsze ich zoptymalizowania.
Jeśli audyt jest dobrze wykonany, wówczas mamy możliwość poznania ewentualnych błędów, jakie mogą mieć miejsce na kolejnych etapach prac i w miarę możliwości możemy je wyeliminować. Audyt SEO dostarcza informacje odnośnie treści, jakie zawarte są na stronie, siatki podstroi, a także stron docelowych i ich konstrukcji jeśli chodzi o zakres techniczny.
Wszelkie intencje klientów na etapie lejka zakupowego pomoże nam zrozumieć odpowiednia analiza słów kluczowych. Jest ona pomocna w doborze formy komunikacji w obrębie sklepu, ażeby była ona dedykowana do każdej z grup klientów. 

Słowa kluczowe a SEO sklepu internetowego 

Właściwie przygotowane słowa kluczowe mogą pozwolić nam na określenie pełnego potencjału SEO naszego sklepu internetowego. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy przygotowana przez nas struktura kategorii w sklepie pozwoli wykorzystać wszystkie ważne do realizacji strategii marketingowej słowa kluczowe oraz pokazać klientom te z obszarów, które przy niskim koszcie będą w stanie otworzyć ich działalność na nową grupę potencjalnych klientów. Ażeby sklep internetowy był dobrze przygotowany do działań SEO, powinno się wziąć pod uwagę takie elementy, jak: znaczniki tytułów stron, nagłówki, adresy URL, a także grafikę.
Warto dodać, że audyt SEO mają wiele korzyści, w tym między innymi pozwala na sprawdzenie poziomu jakości serwisu pod kątem wyszukiwarek, analizę użyteczności serwisu pod kątem użytkowników, możliwość właściwego zaprojektowania stron, a ponadto wykrycia wszelkich błędów na ścieżce zapytaniowo-zakupowej oraz poznanie najsłabszych punktów, mających negatywny wpływ na jej obsługę .

Tani sklep internetowy!